แปรง
พาเล็ท
ผ้าใบ/ขาตั้ง
เครื่องมือเครื่องปั้นดินเผาและดินเหนียว